Bwydlenni / Menus
Ty Golchi

Call 01248 671922 to reserve your table

Hot food served from 9.30 until 3pm, Sandwiches and Paninis available until 3.30pm

BWYDLEN

Yma yn Ty Golchi rydym yn ymdrechu i ddefnyddio cynyrch lleol ffres o’r safon uchaf. Cymerwch gipolwg ar ein bwydlen a chofiwch y bydd prydau arbennig y dydd ar gael yn ogystal a dewis eang o winoedd a chwrw da, heb anghofio coffi ffres yn cael ei weini drwy’r dydd.

- Bwydlen Brecwast 2023

- Bwydlen 2023

MENU

At Ty Golchi we strive to use the best locally produced, fresh product. Take a look at our menu and remember there are daily special dishes available along with a selection of fine wines, beers and freshly ground coffee served all day.

- Breakfast Menu 2023

- Main Menu 2023

 


Bwyta / Eat

Bwyd Eat

Manylion am fwyty Tŷ Golchi ~Details about eating at Tŷ Golchi :-

mwy / more »


Siop

Gigs

Manylion siop To Bach

mwy / more »


Cysylltu / Contact

Cysylltu ~ Contact

Manylion Cysylltu Tŷ Golchi ~ Contact Details of Tŷ Golchi:-

mwy / more »