Bwydlenni / Menus
Ty Golchi

 

Yma yn Ty Golchi rydym yn ymdrechu i ddefnyddio cynyrch lleol ffres o’r safon uchaf. Cymerwch gipolwg ar ein bwydlen a chofiwch y bydd prydau arbennig y dydd ar gael yn ogystal a dewis eang o winoedd a chwrw da, heb anghofio coffi ffres yn cael ei weini drwy’r dydd.

BWYDLEN

5 star food hygiene

 

At Ty Golchi we strive to use the best locally produced, fresh product. Take a look at our menu and remember there are daily special dishes available along with a selection of fine wines, beers and freshly ground coffee served all day.

MENU

 

Bookmark and Share


Bwyta / Eat
Bwyta ~ Eat @ Tŷ Golchi

Bwyd Eat

Manylion am fwyty Tŷ Golchi ~Details about eating at Tŷ Golchi :-

mwy / more »


Siop
Siopa ~ yn Tŷ Golchi

Gigs

Newydd am 2015!! ~ New for 2015!!

mwy / more »


Digwyddiadau / Events
Ymlaen ~ On @ Tŷ Golchi

Digwyddiadau ~ Events

Manylion digwyddiadau yn Tŷ Golchi ~ Details of events at Tŷ Golchi:-

mwy / more »